تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه افسری امام علی»

نام فرمانده دانشگاه عوص شد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(نام فرمانده دانشگاه عوص شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| تأسیس = [[۱۴ آذر]] [[۱۳۰۰ (خورشیدی)|۱۳۰۰]]
| بنیانگذار = [[رضاشاه پهلوی]]
| رئیس = [[سرتیپ دوم]] ستاد دکتر علی اوجاقی
| هیئت امنا =
| معاون اداری = [[سرهنگ]] ستاد اکبر نیازی
کاربر ناشناس