باز کردن منو اصلی

تغییرات

* ۱۳۴۵ مهندسی شیمی <nowiki>*</nowiki>
* ۱۳۴۵ [[دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف|دانشکده مهندسی مکانیک]]
* ۱۳۴۵ [[]]
* ۱۳۴۶ (مهندسی علوم)
* ۱۳۴۶ فیزیک