تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه صنعتی شریف»

(با فرض حسن نیت: نیازی نیست. دانشگاه خود سرشناس‌تر از خیابان یا ... است و می‌تواند بیش از یک جا متمرکز باشد، از این رو در الگوی جعبه نیامده. لطفاً اینگونه ویرایش را ادامه ندهید. خنثی‌سازی ویرایش 25547903 توسط 7Eay (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
* ۱۳۴۵ مهندسی شیمی <nowiki>*</nowiki>
* ۱۳۴۵ [[دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف|دانشکده مهندسی مکانیک]]
* ۱۳۴۵ [[]]
* ۱۳۴۶ (مهندسی علوم)
* ۱۳۴۶ فیزیک