تفاوت میان نسخه‌های «اقوام ساکن ایران»

←‏قوم‌ها: اصلاح اشتباه تایپی
(←‏قوم‌ها: افزودن مطلبی که متاسفانه نادیده گرفته شده بود.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏قوم‌ها: اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه افزودن شکلک
 
== قوم‌ها ==
★[[آریایی]]
 
**[[پارس]]
**[[کرد]]
**[[لر]] فیلی
▪[[لر]]
**[[مردم اچمی|اچمى]]
▪[[لک]]
**[[لر بختیاری]]
▪[[مازن]]
**[[لر]] [[بویر احمدی]]
**[[لکگیلک]]
▪[[بلوچ]]
**[[لر]] [[ممسنی]]
▪[[تالش]]
**[[لری لیراوی]]
▪[[تات]]
**[[لری دشتستانی]]
★[[غیر آریایی]]
**[[لر]] [[حیات‌داوودی]]
▪[[گرجی‌]]
**[[سیستانی]]
▪[[ارمنی‌]]
**[[کرد]]
**[[بلوچآشوری]]
▪[[کلدانی]]
**[[مردم مازندرانی|مازندرانی]]
**[[گیلکچرکسی]]
** [[ترکمن]]
**
**[[تالشیآذری]]
**[[باصریقشقایی]]
**[[عرب خمسه]]
**[[تات‌های ایران|تات]]
**[[خاوری ها]]
*
**[[گرجی‌های ایران]]
**[[ارمنی‌های ایران]]
**[[آذربایجانی]]
** [[قشقایی]]
** [[شاهسون]]
** [[ترکمن]]
**[[ایل افشار|افشار]]
** [[قاجار]]
** [[بیات]]
**[[عربهای خوزستان]]
**[[عربهای خراسان]]
**[[عربهای بنادر و سواحل جنوب]]
**[[عرب خمسه]]
**[[عربهای عراقی(اکثرا مهاجر در سالهای اخیر)]]
**[[کولی]]
**[[دوم]]
 
== اقلیت‌های دینی ==
کاربر ناشناس