تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Metagalaxy/درباره من»

بدون خلاصه ویرایش
 
* {{نستعلیق|'''[[کاربر:sharaky|آرتا شاراکی]]'''}}
|}
 
{{نستعلیق|'''این کاربر معتقد است باید به همه کاربران فرصت دوباره داد. هر کاربری ممکن است روزی خطا کند .'''}}
{| class="collapsible collapsed" style="width: 98%; padding: 0em; background-color: #f9f3fe;border: 1px white;{{Border-radius|10px}} margin-bottom:0.5em; text-align:right"
! colspan="2" style=";background-color:#DCDCDC;{{Border-radius|10px}};text-align:right;" |   همه چیز در مورد من
|- style="vertical-align: top;"
|}
|{{بالای جعبه کاربر |ایدئولوژی فلسفی}}
{{کاربر:جعبه کاربر/منطق}}
{{کاربر:جعبه کاربر/مخالف تعصب}}
{| cellspacing="0" style="width: 238px; background: #E6E6FA; border:solid #D8BFD8 1px; float:right; margin: 1px;"
| style="width: 45px; height: 45px; text-align: center; font-size: {{{5|{{{id-s|14}}}}}}pt; color: {{{id-fc|black}}};" | '''[[Image:Broad chain closeup.jpg|65px|alt=]]'''
| style="font-size: {{{info-s|8}}}pt;text-align: center; padding: 4pt; line-height: 1.25em; color: {{{info-fc|black}}};" | این کاربر خواهان '''[[آزادی]] بشر''' از بند '''اسارت مادی''' است.
|}
{| cellspacing="0" style="direction:rtl; font-family:Tahoma; font-size:8pt; width:240px; border:1px solid #000; background:#FFF;"
| style="width:45px; height:45px; background:#fff; text-align:center; font-size:12pt; color:#fff;" | [[پرونده:UN General Assembly hall.jpg|80px]]
| style="font-size:8pt; padding:4pt; line-height:1.45em; color#fff:;" | این کاربر به '''[[حقوق بشر]]''' باور دارد و آن را پاس می‌دارد
|}
{| cellspacing="0" style="direction:rtl; margin:1px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; width:240px; border:1px solid #bbbbff; background:#fefeff;"
| style="width:45px; text-align:center; background:#ffffff;" | [[پرونده:Man-and-woman-icon-alt.svg|40px]]
| style="padding-right:5px; text-align:center; line-height:1.8em; color:black;" |این کاربر یک {{رنگی}}انسان{{رنگی/پ}} است و همه '''انسان‌ها''' را دوست دارد
|}
 
{{جامعه جهانی}}
{{کاربر:جعبه کاربر/طرفدار حقوق همجنسگرایان}}
{{پایین جعبه کاربر}}
 
{{بالای جعبه کاربر |ایدئولوژی اجتماعی}}
{{کاربر ایران}}
{{کاربر:جعبه کاربر/آزادی‌خواه}}
{{پایین جعبه کاربر}}
 
{{بالای جعبه کاربر |شخصی۲}}
{{کاربر:جعبه کاربر/سروستان}}
{{کاربر صادق هدایت}}
{{کاربر احمد شاملو}}
{{کاربر مورفی}}
{{کاربر منشور کوروش}}
{{کاربر نگران حیوانات}}
{{کاربر:جعبه کاربر/تاریخ}}
{{کاربر:جعبه کاربر/جنگ جهانی دوم}}
{{کاربر:جعبه کاربر/بی‌خیالشیست}}
{{کاربر نستعلیق}}
{{کاربر پروژه هر روز یک مقاله}}