باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۷۰۸ بایت اضافه‌شده ،  ۹ ماه پیش
گسترش
کنترپوان '''دو بخشی'''، '''سه بخشی''' و '''چهار بخشی''' در پنج نوع خلاصه می‌شود که عبارتند از :
=== نوع اول ===
* ('''یک بر یک)''': در برابر هر نت گرد داده شده (کانتوس فیرموس)، یک نت هم ارزش (کنترپوان) قرار می‌گیرد.<ref>{{پک|منصوری|۱۳۶۲|ک=هارمونی تحلیلی|ص=۲۴۳}}</ref>
در این نوع کنترپوان، فاصلهٔ [[هم‌صدا]] در اول و آخر قطعه ممنوع است و شروع باید با فاصلهٔ مطبوع کامل ([[اکتاو]] یا [[پنجم درست]]) و پایان در اکتاو باشد.<ref>{{پک|دوپره|۱۳۸۶|ک=کنترپوان مدال|ص=۷}}</ref>کنترپوان بر اساس حرکات متصل استوار است و هر نوع پرش ملودیک و گسسته به جز اکتاو، حرکت‌های پی‌درپی به فاصلهٔ سوم و ششم بیش از حد، تغییرات [[گام کروماتیک|کروماتیک]]، حرکت‌های موازی چند مطبوع کامل و عبور بخش‌ها از یکدیگر خطا محسوب شده و برای رسیدن به هم‌صدا در بخش‌های میانی، باید با حرکت پیوسته به هم وصل و سپس جدا شوند. هر نوع پرش ملودیک بیشتر از فاصلهٔ سوم، باید بلافاصله در جهت مخالف حل شود. زیباترین حرکات در کنترپوان ابتدا حرکت مخالف بخش‌ها نسبت به هم است و سپس حرکت مورب است که در مرحلهٔ دوم قرار می‌گیرد و سوم اینکه باید از حرکت موازی حتی‌الامکان کمتر استفاده کرد.<ref>{{پک|دوپره|۱۳۸۶|ک=کنترپوان مدال|ص=۲۰–۲۱}}</ref><ref>{{پک|کروبینی|۱۳۶۸|ک=کنترپوان و فوگ|ص=۷–۸}}</ref>
* در مثال زیر فاصلهٔ حرکات بخش‌ها به این ترتیب است: اکتاو، سوم، سوم، ششم، ششم، اکتاو.
<score vorbis="1">
\relative c'' {
</score>
=== نوع دوم ===
* ('''دو بر یک):''' در برابر هر نت گرد داده شده، دو نت سفید قرار می‌گیرد. (همچنین می‌توان در برابر یک نت گرد نقطه دار، سه نت سفید قرار داد).<ref>{{پک|منصوری|۱۳۶۲|ک=هارمونی تحلیلی|ص=۲۴۳}}</ref>
<score vorbis="1"> {
#(set-global-staff-size 15)
</score>
=== نوع سوم ===
* ('''چهار بریک)بر یک''': در برابر هر نت گرد، چهار نت سیاه قرار می‌گیرد.<ref>{{پک|منصوری|۱۳۶۲|ک=هارمونی تحلیلی|ص=۲۴۳}}</ref>
<score vorbis="1"> {
#(set-global-staff-size 16)
</score>
=== نوع چهارم ===
* ('''یک برابر دو «تاخیر دار»):''' در برابر هر نت، دو نت قرار می‌گیرد با این تفاوت که نت دوم کنترپوان با خط اتحاد به میزان بعدی وصل می‌شود.<ref>{{پک|منصوری|۱۳۶۲|ک=هارمونی تحلیلی|ص=۲۴۳}}</ref>
<score vorbis="1">
\relative c' {
</score>
=== نوع پنجم ===
* ('''کنترپوان مخلوط):''' در برابر نت گرد داده شده، از انواع کشش‌ها حتی نت چنگ استفاده می‌شود.<ref>{{پک|منصوری|۱۳۶۲|ک=هارمونی تحلیلی|ص=۲۴۴}}</ref>
<score vorbis="1">
\relative c' {