تفاوت میان نسخه‌های «حرکت‌گذاری»

بدون خلاصه ویرایش
(خنثی‌سازی ویرایش 25536900 توسط محمدعلی۲۴ (بحث)--قبلا یکبار آنها را حذف کردید و من به طور دستی آنها را برگرداندم، آنها را حذف نکنید)
برچسب: خنثی‌سازی
* [[تنوین]] (ـــً، ـــٍ، ـــٌ)
* [[تشدید (حرکت)|تشدید]] (ـــّ)
* زیر و زبَر و پیش (کسره و فتحه و ضمه) (ـــِـ، ـــَـ، ـــُـ)
* (ـــٰـ) نشان‌دهندهٔ آوای الف کشیده
* آ، مَدّک (نشان‌دهندهٔ کشیدگی)
۸۶

ویرایش