تفاوت میان نسخه‌های «کنترپوان»

۷۹۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
گسترش
(گسترش)
(گسترش)
=== نوع چهارم ===
* '''یک برابر دو «سنکپ» :''' در برابر هر نتِ گرد، دو نتِ سفیدِ به هم پیوسته قرار می‌گیرد با این تفاوت که نتِ دومِ کنترپوان با خط اتحاد به میزان بعدی وصل می‌شود.<ref>{{پک|منصوری|۱۳۶۲|ک=هارمونی تحلیلی|ص=۲۴۳}}</ref>
[[سنکپ|سَنکُپ]] به این معنی است که نیمی از [[دیرند|کشش]] نت در «ضرب ضعیف» میزان قرار گرفته و نیم دیگر آن به «ضرب قوی» میزان بعد امتداد دارد. در این نوع از کنترپوان، ضرب ضعیف باید مطبوع و در پیوند به ضربِ قوی میزانِ بعدی می‌تواند مطبوع یا نامطبوع باشد. از آنجا که سنکپ «نت تأخیر» (نامطبوع) محسوب می‌شود، حل آن به پایین ضروری است اما در مواردی که در «ضربِ قوی»، فاصلهٔفاصله مطبوع باشد، پرش یا حرکت متصل به بالا یا پایینِ نتنتِ بعدی مجاز است.<ref>{{پک|دوپره|۱۳۸۶|ک=کنترپوان مدال|ص=۴۱}}</ref><ref>{{پک|کروبینی|۱۳۶۸|ک=کنترپوان و فوگ|ص=۱۸}}</ref>
* در مثال زیر نت‌های سَنکُپ‌دار همگی به پایین حل شده‌است و تمام قوانین قبلی در مورد وصل، حرکت ملودی و فاصله‌ها رعایت شده‌است.
<score vorbis="1">
</score>
=== نوع پنجم ===
* '''کنترپوان مخلوط:''' در برابر نت گرد داده شده، از انواع کشش‌ها حتی نت چنگ استفادهنیزاستفاده می‌شود.<ref>{{پک|منصوری|۱۳۶۲|ک=هارمونی تحلیلی|ص=۲۴۴}}</ref>
در کنترپوان مخلوط استفاده از نت گرد و حرکت تکراری در ریتم و ملودی در بخشِ کنترپوان ممنوع است و باید از میزان‌ها و سنکپ‌های تکراری پرهیز کرد.<ref>{{پک|دوپره|۱۳۸۶|ک=کنترپوان مدال|ص=۴۶}}</ref><ref>{{پک|کروبینی|۱۳۶۸|ک=کنترپوان و فوگ|ص=۲۰}}</ref>
* در مثال زیر از همۀ چهار نوع کنترپوان دو‌صدایی شامل: یک بر یک (میزان اول)، یک بر دو (میزان دوم)، یک بر چهار (میزان سوم) و سنکپ (میزان چهارم و پنجم) استفاده شده است و هیچ میزانی در بخش کنترپوان با هم شباهت ندارد.
<score vorbis="1">
\relative c' {
</score>
== جستارهای وابسته ==
* [[چندصدایی]]
== یادداشت ==
{{چپ‌چین}}