باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| دوره ساخت اثر = [[تاریخ ایران پس از اسلام|دوران‌های تاریخی پس از اسلام]]
| بانی اثر =
| مالک اثر =الپاچینومیراث فرهنگی استان بوشهر
| مالک فعلی اثر =
| شماره ثبت یونسکو =
کاربر گمنام