باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
|header1 = جمعیت کلی
|data2 = حدود ۲۲30 تا ۳۳40 میلیون نفر (با توجه به تخمین‌های متفاوت)
|header3 = مناطق با بیشترین جمعیت
|label4 = {{پرچم|افغانستان}}
کاربر گمنام