تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آلبرتا»

رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه اضافه شد.
جز (←‏ویژگی‌های آکادمیک: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
(رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه اضافه شد.)
* کالج سن. ژوزف
 
<br />
 
== رتبه بندی ==
بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در [[آموزش عالی]] توسط [[رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی#%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%D9%94%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20(%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2)%20-%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%D9%94%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20QS|موسسهٔ تایمز]] در سال ۲۰۱۹، دانشگاه آلبرتا در رتبه ۱۳۲ دانشگاه های برتر جهان قرار دارد، در حالی که براساس [[رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی#%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%D9%94%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20(%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2)%20-%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%D9%94%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20QS|نظامِ رتبه‌بندی QS]] در سال ۲۰۱۹، این دانشگاه رتبه ۱۰۹ را در بین دانشگاه های برتر دنیا و رتبه چهارم را در بین دانشگاه های کانادا از آن خود کرده است.
<br />
== انجمن‌های دانشجویی دانشگاه آلبرتا ==
* انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا.<ref>http://www.isaua.org</ref>
۱۱۰

ویرایش