تفاوت میان نسخه‌های «قزل‌آلا»

حذف پیوند تبلیغی
جز (ویرایش Dalba (بحث) به آخرین تغییری که شهریاری فارفان انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
(حذف پیوند تبلیغی)
قزل آلای رنگین کمان با دهان بزرگی که دارد حین صید طعمه دهان خود را کاملا باز می کند که این عمل به موجب آزاد بودن فک ماهی قزل آلای رنگین کمان است. بنابراین ماهی قزل الای رنگین کمان می تواند صید های بزرگی داشته باشد.
 
قسمت سر و حاشیه بدن ماهی زرد روشن است. و در بالای خط جانبی لکه های تیره فراوانی وجود دارد. رنگ بدن [http://www.ghezelsara.ir ماهی قزل آلا] رنگین کمان در رودخانه های مختلف تفاوت میکند مثلا در رودخانه هایی که در سایه قرار دارند رنگ این ماهی بسیار تیره می گردد.
 
طول ماهی قزل آلا ۴۰ سانتی متر، وزن آن به ۳/۱ کیلوگرم می رسد. این نوع ماهی دارای ۶۳-۶۱ مهره، ۱۹ خار آب ششی، ۴۸ عدد زوائد باب المعده ای را داراست.
این مشخصه در ماهیان بالغ نر به خوبی نمایان شده است. فصل تخم ریزی ماهی قزل آلای رنگین کمان از دی ماه تا اردیبهشت ماه استو وزن ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط ایده آل طبیعی در دریاچه ها به ۹ کیلوگرم نیز رسیده است بهترین زیست گاه و شرایط برای پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان دریاچه های کم عمق با سنگ های آهکی و PH قلیایی است.
 
== زیستگاه [http://www.ghezelsara.ir ماهی قزل آلای] خال قرمز: ==
ماهی قزل آلای خال قرمز بیشتر در آب های کوهستانی رشد و پرورش می یابد. گونه ماهی خال قرمز دارای تنوع زیادی از لحاظ شکل ظاهری است. تفاوت ماهی قزل آلای خال قرمز با قزل آلای رنگین کمان در وجود خال های قرمز و نارنجی در اطراف بدن این ماهی است.
 
* رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان سریعتر است و رشد و نمو تخم در زمان کوتاه تر انجام می شود. از لحاظ تغذیه ای ماهی رنگین کمان کمتر گوشت خوار است و برای خوراک خود از انواع کرم ها و نرم تنان نیز استفاده می کند. با نظر به رشد سریع ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط ایده آل ۹-۷ روز طول می کشد. تا بچه ماهیان با وزن دو گرم به وزن ۲۵۰ گرم برسد.
 
=== [http://www.ghezelsara.ir شرایط مخصوص استخر برای پرورش ماهی قزل آلا]: ===
<br />
 
=== [http://www.ghezelsara.ir شرایط مخصوص استخر برای پرورش ماهی قزل آلا]: ===
ابعاد معمول برای پرورش ماهی قزل آلا در مزارع خاکی از نیم تا ۲ هکتار است. تعداد استخر ها و تاسیسات و تجهیزات بستگی به هدف مجموعه دارد. اگر قصد مزرعه فعالیت در تمامی مراحل تولید باشد باید مجهز به استخر مولدین، استخر انکوباسیون، ساختمان تخم کشی، استخر های نوزاد گاه و استخر پرواری باشد .
 
* اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در مناطق روستایی
 
===[http://www.ghezelsara.ir شرایط ماهی قزل آلا در استخر کشاورزی] ===
 
* کمیت آب: آب یکی از عوامل مهم در پرورش ماهی قزل آلا بوده زیرا محیط پرورش ماهی قزل آلا می باشد. برای پرورش هر یک تن ماهی قزل آلا به ۵ الی ۷ لیتر آب در ثاینه نیاز است.
* کیفیت آب : در پرورش ماهی قزل آلا در استخر های کشاورزی، آب های مورد استفاده برای زراعت برای پرورش ماهی قزل نیز کارآماد نیز می باشد. هرچه آب استخر پرورش ماهی باکیفیت تر باشد تولید کمی و کیفی ماهی قزل نیز افزایش می یابد.
* شوری آب : شوری یکی از نکات مهم و قابل توجه در [http://www.ghezelsara.ir/ پرورش ماهی قزل آلا] می باشد. بطوریکه ماهی قزل آلا در شوری آب کمتر از ۵ گرم در لیتر بازده خوبی به همراه دارد. ماهی قزل در شوری آب ۱۴-۵ در لیتر نیز قابل پرورش می باشد و لی بازده ۵ گرم در لیتر را ندارد.
* درجه حرارت آب: ماهی قزل آلا می تواند در دمای ۲۰-۶ درجه سانتی گراد زیست یابد. اما بهترین دما برای پرورش ماهی قزل آلا ۱۸-۱۲ درجه سانتی گراد می باشد این نوع ماهی بهترین میزان بازدهی خود را در دمای ۱۷/۱۵ درجه سانتی گراد داراست. اگر دمای استخر پرورش ماهی به کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد برسد رشد ماهی قزل آلا با ممانعت روبرو شده و روند رشد و دوره پرورش ماهی به طول می انجامد ماهی قزل آلا حداکثر تا دمای ۲۳ درجه سانتی گراد می تواند رشد و تکثیر یابد.
* اکسیژن محلول : برای پرورش ماهی قزل آلا، میزان اکسیژن مناسب محلول در آب باید ۸-۱۲ میلی گرم در لیتر باشد و این مقدار نباید به کمتر از ۵ میلی گرم در لیتر برسد.