باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 25589647 توسط Ali378t (بحث) واقعا می‌گویم, اگر ادامه بدهید توسط مدیران قطع دسترسی می‌شوید
{{Infobox ethnic group
| group = Tajiks{{سخ}}{{small|Тоҷикон}}{{سخ}}{{small|{{lang|fa|تاجیک}}}}
| population = تقریباً. ۴۵۱۸–۲۷ میلیون (تخمین های مختلف)
| region1 = {{AFG}}
| pop1 = ۹٬۴۵۰٬۰۰۰–۱۱٬۵۵۰٬۰۰۰ (۲۰۱۴){{سخ}}۲۷–۳۳٪