تفاوت میان نسخه‌های «داغ ننگ (فیلم ۱۹۷۳)»

| story =
| based on = ''[[داغ ننگ]]'' از [[ناتانیل هاوثورن]]
| starring = [[زنتا برگر]]{{سخ}}[[هانس کریستین بلش]]{{سخ}}[[لو کاستل]]{{سخ}}[[Alfredo Mayo]]{{سخ}}[[رودیگر فوگلر]] {{سخ}} [[لورنسو روبلدو]]
| narrator =
| music = [[Jürgen Knieper]]