تفاوت میان نسخه‌های «کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان»

این ترجمه رسمی است
(خنثی‌سازی ویرایش 25593582 توسط Nicholas Heil (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(این ترجمه رسمی است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
[[پرونده:LDS Conference Center interior panoramic.jpg|450px|بندانگشتی|مرکز بزرگ گردهمایی کلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین زمان در شهر سالت لیک ایالت یوتاه]]
طبق نامه‌ای که در ۱۸۴۲ توسط ژوزف اسمیت صادر شده‌است، و در فصل ارکان دین از کتاب مروارید گرانبها آمده‌است، اعت از این قرار است:<ref>[http://www.hawzah.net/per/magazine/ha/016/HA01608.ASP مجله هفت آسمان شماره ۱۶]</ref>
 
# ما ایمان داریم به خدای پدر و پسرش [[عیسی مسیح]] و [[روح‌القدس]].
۱ ما به خدا، پدر جاویدان، و به پسر او، عیسی مسیح، و به روح القُدس ایمان داریم.
# ما ایمان داریم که انسان‌ها به سبب گناهان خودشان مجازات خواهند شد و نه به سبب [[آدم|خطای آدم]].
 
# ما ایمان داریم که از راه کفاره عیسی مسیح همه بشریت می‌توانند با سرسپردن به قانون‌ها و گفته‌های [انجیل] رستگاری یابند.
۲ ما ایمان داریم که آدمیان برای گناهان خودشان، و نه برای گناه آدم، تنبیه خواهند شد.
# ما ایمان داریم که نخستین اصول و مقررات انجیل عبارتند از: ۱) ایمان به خداوندْ عیسی مسیح، ۲) توبه، ۳) [[تعمید]] با فرورفتن در آب برای [[آمرزش‌نامه|آمرزش گناهان]]، ۴) دستگذاری برای موهبت روح القدس.
 
# ما ایمان داریم که خدا باید کسانی را از راه نبوت و دستگذاریِ افراد مجاز فراخواند تا انجیل را موعظه کنند و در نظام آن به خدمت مشغول باشند.
۳ ما ایمان داریم که از طریق کفّارۀ مسیح، با اطاعت از قوانین و آیین مژده همۀ بشریّت می توانند نجات یابند.
# ما ایمان داریم به همان تشکیلاتی که در کلیسای آغازین وجود داشت، یعنی پیامبران، انبیاء، واعظان، معلمان، انجیل‌نویسان و غیره.
 
# ما ایمان داریم به موهبت زبان‌ها، نبوت، وحی، مکاشفات، شفا، فهم زبان‌ها، و…
۴ ما ایمان داریم که اصول و آیین نخستین مژده اینها هستند: نخست، ایمان به سَروَر عیسی مسیح: دوّم، توبه: سوّم، تعمید با فرو رفتن در آب برای آمرزش از گناهان؛ چهارم، نهادن دستها برای هدیۀ روح القُدُس.
# ما ایمان داریم که کتاب مقدس تا جایی که درست ترجمه شده باشد، کلام خداست؛ همچنین ایمان داریم که [[کتاب مورمون]] کلام خداست.
 
# ما ایمان داریم به همه آنچه خداوند وحی کرده‌است و به همه آنچه اکنون وحی می‌کند، و ایمان داریم که او باز هم امور بسیار بزرگ و مهمی را دربارهٔ ملکوت خدا وحی می‌کند.
۵ ما ایمان داریم که یک مرد می بایستی با نبُوّت از سوی خدا خوانده شود، و با نهادن دستها بدست کسانی که دارای اختیار هستند، تا آن مژده را موعظه کنند و آیین آن را انجام دهند.
# ما ایمان داریم به معنای تحت‌اللفظی، جمع شدن بنی‌اسرائیل و بازگشت ده قبیله و این که صهیون ([[اورشلیم جدید]]) در قاره آمریکا بنا خواهد شد و مسیح خود بر زمین فرمانروایی خواهد کرد و زمین نو خواهد شد و جلال فردوسی خود را دریافت خواهد کرد.
 
# ما به امتیاز پرستش خدای قادر مطلق طبق دستورهای وجدانمان قائل هستیم و این امتیاز را برای همه انسان‌ها روا می‌داریم تا هر شکل و هر جا و آنچه ممکن شود، او را بپرستند.
۶ ما به همان سازمانی که در کلیسای نخستین وجود داشت، یعنی، رسولان، پیامبران، پیشوایان، آموزگاران، مبلغان، و مانند آن ایمان داریم.
# ما ایمان داریم که برای اطاعت از قانون و احترام و حفظ آن، باید تسلیم پادشاهان، رؤسای جمهور، فرمانروایان و عالی جنابان باشیم.
 
# ما ایمان داریم که باید صادق، درستکار، پاکدامن، خیرخواه و فضیلت مند باشیم و به همه انسان‌ها نیکی کنیم و در واقع، می‌توانیم بگوییم که از موعظه‌های [پولس] پیروی می‌کنیم. ما به همه چیز ایمان داریم، به همه چیز امیدواریم، چیزهای زیادی را تحمل کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم همه چیز را تحمل کنیم. اگر چیزی فضیلت مند، دوست‌داشتنی، خوش‌نام یا قابل ستایش یافت شود، ما بسیار جویای آن هستیم.
۷ ما به هدیۀ زبان، نبوّت، مکاشفه، رؤیا، شفا، ترجمۀ زبان ها، و مانند آن ایمان داریم.
 
#۸ ما ایمان داریم که کتاب مقدسمقدّس سخن خدا است تا آن جایی که درست ترجمه شده باشد،باشد؛ کلام خداست؛ما همچنین ایمان داریم که [[کتاب مورمون]] کلامسخن خدا خداستاست.
 
۹ ما به همۀ آنچه خدا آشکار کرده است، همۀ آنچه که او اکنون آشکار می کند ایمان داریم، و ما ایمان داریم که او هنوز هم چیزهای بسیار بزرگ و مهمی را در رابطه با ملکوت خدا آشکار خواهد کرد.
 
#۱۰ ما ایمان داریم به معنای تحت‌اللفظی، جمعگردآوری شدنواقعی بنی‌اسرائیلاسرائیل و بازگشتبازآوری ده قبیلهطایفه وایمان اینداریم؛ کهاینکه صهیون ([[اورشلیم جدید]]نو) دربر روی قارهقارۀ آمریکا بنا خواهد شدشد؛ واینکه مسیح خودشخصاً بر روی زمین فرمانروایی خواهد کردکرد؛ وو، اینکه زمین نودوباره خواهدتازه شدشده و جلال فردوسیبهشتی خود را دریافت خواهد کرد.
 
۱۱ ما امتیاز پرستش خدای قادر متعال را بر پایۀ ندای وجدان خودمان ادعا می کنیم، و به همۀ آدمیان همین امتیاز را می دهیم، می گذاریم آنها به هر صورتی، در هر کجا، و هر چه می خواهند پرستش کنند.
 
۱۲ ما به مطیع بودن به پادشاهان، رئیس جمهورها، فرمانروایان، و حاکمین، در فرمانبرداری، ارج نهادن، و حفظ قانون ایمان داریم.
 
۱۳ ما به درستکاری، راستگویی، پاکدامنی، خیرخواهی، پارسایی، و به نیکوکاری به همۀ آدمیان ایمان داریم؛ براستی، ما می توانیم بگوییم که ما از اندرزهای پولس پیروی می کنیم -- ما به همه چیز ایمان داریم، ما به همه چیز امیدواریم، ما در چیزهای بسیاری پایداری کرده ایم، و امیدواریم بتوانیم در همه چیز پایداری کنیم. اگر چیزی باشد که پارسا، دوست داشتنی، یا شهرت خوبی داشته یا شایستۀ ستایش باشد، ما بدنبال این چیزها هستیم.
 
#
#
 
=== کتاب‌های مقدس مورد تایید کلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین زمان ===
۷

ویرایش