تفاوت میان نسخه‌های «بهائیت»

جز
ابرابزار
(حذف مطالب بدون منبع و بازنویسی با استفاده از منابع معتبر)
جز (ابرابزار)
[[پرونده:Seat of the Universal House of Justice.JPG|بندانگشتی|250px|مقر [[بیت العدل اعظم]]، [[حیفا]]، [[اسرائیل]]]]
{{اصلی|نظم اداری}}
نحوۀنحوهٔ سازمان دهی و اداره امور جامعه بهائی نظم اداری نامیده می شودمی‌شود.<ref name=":2" /> طرح کلی این نظام توسط بهاءالله در کتاب اقدس و سایر آثارش مشخص شده استشده‌است.<ref name=":9" /> در آئین بهائی طبقه روحانی و مجتهد دینی وجود ندارد و در ساختار این جامعه اقتدار و مرجعیت به افراد داده نشده بلکه به شوراهای انتخابی سپرده شده استشده‌است.<ref name=":9" /> این شوراهای انتخابی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی فعالیت دارند. در سطح محلی، این شوراها محفل روحانی محلی و در سطح ملی، محفل روحانی ملی نامیده می شوندمی‌شوند.<ref name=":12">{{یادکرد کتاب|عنوان=Baha'u'llah: A Short Biography|نام خانوادگی=Momen|نام=Moojan|ناشر=Oneworld Publications|سال=2014|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> علاوه بر شوراهای انتخابی، موسساتی نیز هستند که به صورت انتصابی فعالیت می کنندمی‌کنند و عمدتاً نقش مشاوره و تشویق جامع بهائی را بر عهده دارند.<ref name=":9" /><ref name=":12" /> بیت العدل اعظم، هئیت بین‌المللی آئین بهائی که اعضایش هر 5۵ سال یک بار انتخاب می شوند،می‌شوند، در رأس ساختار اداری بهائی قرار دارد.<ref name=":2" />
<span dir="RTL"></span>{{پاک‌کن}}