تفاوت میان نسخه‌های «گوزنها»

۶۶۹ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
== خلاصه داستان ==
مرديك تحتچريك تعقیبیشهري به نام قدرت،قدرت ميزباني، پس از سرقت مسلحانهاز بانك، از [[بانک]]،رفقايش جدا مي شود و با پيكري زخمي خود را به دوستشدوست سیدايام رسولكودكي می‌رساند.اش سیدسيدرسول مردیمي معتادرساند. سيدرسول معتادي است وكه دوستبرنامه دخترشهاي فاطمهتماشاخانه بازیگراي در لاله زار را اعلام مي كند و همسرش فاطي بازيگر تماشاخانه است. سیدقدرت کهدر مردیخانه زبونسيد است،پناه بامي کمکگيرد معنویو قدرتفاطي بهبر خودشزخمش می‌آید…مرهم مي گذارد. سيد، تحت تأثير قدرت، ابتدا در مقابل صاحبخانه ي زورگوي شان، و عباس، يكي از بازيگران تماشاخانه، كه مزاحم فاطمهفاطي است، مي ايستد، و سپسبعد صاحباصغر خانههرويين می‌ایستدفروش را از پا در مي آورد، و سپس [[هروئین]] فروشیپولهايي را کهكه نزد قدرت است به رفقاي او مي رساند. پليس، كه در جستجوي قدرت است، رد او را بهدر اعتیادخانه کشاندهي ازسيد پامي درمی‌آورديابد و خانه را محاصره مي كند. پلیسسيد ردبا اجازه ي پليس پيش قدرت مي رود تا او را دروادار به تسليم كند؛ اما قدرت مقاومت مي كند و پليس خانه سیدرا می‌یابدبه گلوله مي بندد و سرانجام هر دو بهبا دستانفجار پلیسخانه کشتهاز می‌شوندپا در مي آيند. <ref>[http://www.iranactor.com/FILMS/old/gavaznha.htm گوزنها<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>{{پیوند مرده}}
 
== اقتباس از اثر محمود دولت‌آبادی ==
۲۴۳

ویرایش