تفاوت میان نسخه‌های «گوزنها»

۶۶۹ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
به نسخهٔ 25126429 ویرایش محمد مهدی هاشمی برگردانده شد: کپی کاری. (توینکل)
(به نسخهٔ 25126429 ویرایش محمد مهدی هاشمی برگردانده شد: کپی کاری. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== خلاصه داستان ==
يكمرد چريكتحت شهريتعقیبی به نام قدرت ميزباني،قدرت، پس از سرقت از بانك،مسلحانه از رفقايش جدا مي شود و با پيكري زخمي[[بانک]]، خود را به دوستدوستش ايامسید كودكيرسول اشمی‌رساند. سيدرسولسید ميمردی رساند. سيدرسول معتاديمعتاد است كهو برنامهدوست هايدخترش تماشاخانهفاطمه اي در لاله زار را اعلام مي كند و همسرش فاطي بازيگربازیگر تماشاخانه است. قدرتسید درکه خانهمردی سيدزبون پناهاست، ميبا گيردکمک ومعنوی فاطيقدرت بربه زخمشخودش مرهم مي گذارد. سيد، تحت تأثير قدرت،می‌آید… ابتدا در مقابل صاحبخانه ي زورگوي شان، و عباس، يكي از بازيگران تماشاخانه، كه مزاحم فاطي است، مي ايستد،فاطمه و بعدسپس اصغرصاحب هرويينخانه فروش را از پا در مي آورد،می‌ایستد و سپس پولهايي[[هروئین]] فروشی را كه نزد قدرت است به رفقاي او مي رساند. پليس، كه در جستجوي قدرت است، ردکه او را دربه خانهاعتیاد يکشانده سيداز ميپا يابد و خانه را محاصره مي كنددرمی‌آورد. سيدپلیس با اجازه ي پليس پيشرد قدرت مي رود تا او را وادار به تسليم كند؛ اما قدرت مقاومت مي كند و پليسدر خانه راسید به گلوله مي بنددمی‌یابد و سرانجام هر دو بابه انفجاردست خانهپلیس ازکشته پا در مي آيندمی‌شوند. <ref>[http://www.iranactor.com/FILMS/old/gavaznha.htm گوزنها<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>{{پیوند مرده}}
 
== اقتباس از اثر محمود دولت‌آبادی ==