تفاوت میان نسخه‌های «سمیرا سیاح»

خنثی‌سازی ویرایش 25603462 توسط 2603:3024:18A2:1000:DC74:3136:7006:9CB6 (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 25603459 توسط 2603:3024:18A2:1000:DC74:3136:7006:9CB6 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(خنثی‌سازی ویرایش 25603462 توسط 2603:3024:18A2:1000:DC74:3136:7006:9CB6 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
| همسر = متارکه
| شریک زندگی =
| فرزندان = سامبدون و پایافرزند
| تأثیرات =
| تأثیرپذیرفته =