باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [http://www.aparat.com/v/xfkYV مستندی درباره فردوسی (باشگاه شاهنامه پژوهان )]
*[https://downloadplus.org/book/ferdowsis-shahnameh-7874/ تصحیح انتقادی دکتر جلال خالقی مطلق بر شاهنامه فردوسی]
* [http://shahnamehpajohan.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/ عکسهای برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه]
 
{{فردوسی}}
کاربر گمنام