باز کردن منو اصلی

تغییرات

۸ بایت اضافه‌شده ،  ۹ ماه پیش
 
== هوازدگی زیستی ==
تغییرات أب و هوایی در موجودات و انسان ها که سبب تغییر در متابولیسم بدنی آنها می شود
 
== نگارخانه ==
کاربر گمنام