تفاوت میان نسخه‌های «بافت‌برداری آسپیراسیون»

ویکی‌سازی
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +مرتب (۱۴.۹ core): + رده:تشخیص پزشکی)
(ویکی‌سازی)
 
{{Infobox diagnostic|
Name=آسپیراسیون توسط سوزن|
Name=Fine-needle aspiration|
Image=Adenoid cystic carcinoma cytology.jpg|
Caption=[[عکاسی ریزنگاری|تصویر میکروسکوپی]] ofاز aبیوپسی needleانجام aspirationشده biopsy specimen of aاز [[غدد بزاقی]] showingکه [[adenoidکارسینوم cysticدر carcinoma]]آن تشخیص داده‌شده‌است. [[Pap''روش stain]]رنگامیزی پاپ‌استین''.|
ICD10=|
ICD9=|