باز کردن منو اصلی

تغییرات

اساتید او حاج ملا هادی سبزواری و شیخ انصاری و میرزای شیرازی و ملا حسین خویی بودند.
 
[[محسن کدیور]] درباره شبهه ایجاد شده اینگونه پاسخ می دهد:<blockquote>انتساب این گفتگو با جزئیات و تفصیل ادله‌ی آن به آخوند خراسانی محرز نیست، هرچند اصل مدعای آن یعنی نفی حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه با آثار قطعی الانتساب آخوند خراسانی منتشره در زمان حیات وی سازگار است.</blockquote>
 
== اساتید ==
 
* [[ملا هادی سبزواری|حاج ملا هادی سبزواری]] (در [[حکمت]] و [[فلسفه]])
* [[میرزای شیرازی]] (در فقه و اصول)
* [[مرتضی انصاری|شیخ مرتضی انصاری]]
* [[ملا حسین خویی]] (در [[حکمت]] و [[فلسفه]])
 
== فرزندان ==
کاربر گمنام