تفاوت میان نسخه‌های «هارونی»

۴۸۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== مراکز استقرار ==
امروزه اقامتگاهای اصلی باب هارونی بالغ بر۵ منطقه در سردسیر ؛ و ۳منطقه در گرمسیر است پنج منطقه سردسیر عبارت است از : [[کمیتک]]، میدانک ، بردشاه ، جمالی ، قلعه شاهرخ در حوالی [[فریدن]] و دومنطقه گرمسیر عبارت است از سردارآباد و چهاربیشه درحوالی [[شوشتر]] و چمبره در [[سردشت دزفول]] است ،هارونیان در گذشته
امروزه اقامتگاهای هارونی با سایر طوایف باب محمود صالح مشترک است؛ یعنی گرمسیرآن [[گتوند]] و حوالی [[شوشتر]] و [[سردشت دزفول]] است و سردسیر آن [[کمیتک]] و [[فریدن]] است اما در برخی بلاد، استقرار عشیرتی و قبیلوی طایفه مذکور از تمرکز بیشتری برخوردار است که در سردسیر عبارتند از میدانک، کمیتک (دهستان) جمالی، قلعه شاهرخ، بردِ شاه و جوی آباد و در گرمسیر مقر عمده ایشان در دامنه [[کوه سالند]] به ویژه حوزه بخش ''چنبره'' از سردشت دزفول است. اگرچه پراکندگی جمعیتی این قبیله در سردسیر بختیاری غالب است اما گروه مستقر در گرمسیر، نظام اجتماعی کهن و انسجام عشیره‌ای سنتی را با اصالت بیشتری حفظ نموده و از عارضه اختلاط فرهنگی واجتماعی با اهالی چهارمحال و اصفهان و تأثیرات آن نیز مصون مانده‌اند.<ref>سرگذشت ایل چهارلنگ صفحه۱۰۹تا۱۱۱</ref>{{مدرک}}
در اندیکا و لالی و منطقه هارونی و علی گودرز و شاه بلاغ اقامت و مالکیت داشتند ، اکنون در سردسیر استقرار عشیرتی و قبیلوی طایفه مذکور از تمرکز بیشتری برخوردار است که در سردسیر عبارتند از میدانک، کمیتک (دهستان) جمالی، قلعه شاهرخ، بردِ شاه و
امروزهوشهرک اقامتگاهای هارونیجوی باآباد سایرو طوایفدر بابگرمسیر محمودمقر صالحعمده مشترکایشان است؛ یعنی گرمسیرآن [[گتوند]] ودر حوالیحوزه [[شوشتر]] و [[سردشت دزفول]] است و سردسیر آن [[کمیتک]] و [[فریدن]] است اما در برخی بلاد، استقرار عشیرتی و قبیلوی طایفه مذکور از تمرکزجمله بیشتریشهرک برخوردار است که در سردسیر عبارتند از میدانک، کمیتک (دهستان) جمالی، قلعه شاهرخ، بردِ شاهسرداران و جوی آباد و در گرمسیر مقر عمده ایشان در دامنه [[کوه سالند]] به ویژه حوزه بخش ''چنبره'' از سردشت دزفول است. اگرچه پراکندگی جمعیتی این قبیله در سردسیر بختیاری غالب است اما گروه مستقر در گرمسیر، نظام اجتماعی کهن و انسجام عشیره‌ای سنتی را با اصالت بیشتری حفظ نموده و از عارضه اختلاط فرهنگی واجتماعی با اهالی چهارمحال و اصفهان و تأثیرات آن نیز مصون مانده‌اند.<ref>سرگذشت ایل چهارلنگ صفحه۱۰۹تا۱۱۱</ref>{{مدرک}}
 
== خاستگاه و منشأ طایفه ==
کاربر ناشناس