تفاوت میان نسخه‌های «روان‌گردان»

۳۸۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
افزودن مطلب و حذف اشتباهات علمی
(ابهام زدایی و تفکیک)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن مطلب و حذف اشتباهات علمی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{اشتباه نشود|توهم‌زاها}}
 
'''روان‌گردان''' به دسته‌ای از مواد[[ترکیبات طبیعی یا ساختگیشیمیایی]] گفته می‌شود که موجب تأثیر بر [[مغز]] و [[سلسله اعصاب]] انسان در نقش آگونیست گیرنده [[سروتونین]] می‌شوندمی‌شوند، و آن را از حالتاین طبیعیرو خارجبه می‌کنند. اثر اصلی '''این موادعلت تغییرکه دادنکه [[شناختآگاهی]] و [[ادراکروان]] فرد است.را نامتغییر دیگرمی‌دهند، ایندر مواددسته [[توهم زاسایکواکتیوها]] است.<ref>{{cite journal|url=http://www.nature.com/npp/journal/v21/n1s/full/1395318a.html|title=Serotonin and Hallucinogens|work=Neuropsychopharmacology Reviews |جای doi=10می‌گیرند.1016/S0893-133X(98)00135-3|volume=21|pages=16S–23S}}</ref>
این ترکیبات با [[آگونیست|اثر آگونیستی]] روی [[سروتونین|گیرنده‌های سروتونین]] تاثیر خود را نمایان می‌کنند.
[[ال اس دی]]، [[مسکالین]]، [[دی‌متیل‌تریپتامین]]، [[قارچ سیلوسایبین]] از معروف‌ترین ترکیبات توهم زا''' محسوب می گردند.
روان‌گردان‌ها دسته‌ای از [[توهم‌زاها]] هستند که به صورت تخصصی '''توهم‌زاهای سروتونرژیکی''' نیز نامیده می‌شوند.
اثر اصلی این مواد تغییر دادن [[شناخت]] و [[ادراک]] فرد است.
<ref>{{cite journal|url=http://www.nature.com/npp/journal/v21/n1s/full/1395318a.html|title=Serotonin and Hallucinogens|work=Neuropsychopharmacology Reviews | doi=10.1016/S0893-133X(98)00135-3|volume=21|pages=16S–23S}}</ref>
[[ال اس دی]]، [[مسکالین]]، [[دی‌متیل‌تریپتامین]]، [[قارچ سیلوسایبین]] از معروف‌ترین ترکیبات توهم زا''' محسوب می گردند.
 
بسیاری از مواد توهم زاروان‌گردان‌ها در سرتاسر دنیا غیرقانونی محسوب می‌گردند اما با این حال مصرف تفننی این مواد در مناطق مختلف دنیا رایج می‌باشد.<ref>{{Cite journal|date=28 March 2013|title=Over 30 million psychedelic users in the United States|url=|journal=F1000Research|volume=2|pages=|doi=10.12688/f1000research.2-98.v1|issn=2046-1402|pmc=3917651|pmid=24627778|vauthors=Krebs TS, Johansen PØ}}</ref><ref>{{Cite journal|date=August 2016|title=Clinical applications of hallucinogens: A review|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454674|journal=Experimental and Clinical Psychopharmacology|volume=24|issue=4|pages=229–268|doi=10.1037/pha0000084|issn=1936-2293|pmc=5001686|pmid=27454674|via=|vauthors=Garcia-Romeu A, Kersgaard B, Addy PH}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|عنوان=The New Science of Psychedelics|نشانی=https://michaelpollan.com/articles-archive/the-new-science-of-psychedelics/|زبان=en-US|تاریخ بازبینی=2018-09-23}}</ref>
 
==توضیحات==