تفاوت میان نسخه‌های «میرزاده عشقی»

←‏نمونه شعر: ابهام‌زدایی
(←‏نمونه شعر: ابهام‌زدایی)
{{ب|به [[سید حسن مدرس|مدرس]] نتوان کرد جسارت اما| آن‌قدر هست که بر ریش خرش باید رید}}
{{ب|این حرارت که به خود [[احمد آذر]] دارد|تا که خاموش شود بر شررش باید رید}}
{{ب|[[شفق سرخ (روزنامه ۱۳۰۰)|شفق سرخ]] نوشت [[آصف کرمانی]] مرد|غفرالله کنون بر اثرش باید رید}}
{{ب|آن دهستانی تحمیلی بی مدرک [[مردم لر|لر]]|از نوک پاش الی فرق سرش باید رید}}
{{ب|گر ندارد ضرر و نفع [[حسن پیرنیا|مشیرالدوله]]| بهر این ملک به نفع و ضررش باید رید}}