تفاوت میان نسخه‌های «خانقاه احمدی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
*سبک معماری این ساختمان به [[دوره قاجاریه]] وپهلوی باز می‌گردد.
*نمای این بنا ترکیب از سنگ و کاشیکاری هفت رنگ با نقوش گل مرغ که توسط شادروان (کریم فغفوری) که یکی از برجسته‌ترین کاشی سازان اواخر قاجار تا اواخر دوره پهلوی در شیراز بوده اجرا گردیده واین هنر بر روی نمای ساختمان قدیمی خودنمایی می‌کند و چشم هر بیننده ای را بخود جلب می‌کند.
* و همچنین در قسمت ورودی و درونی این بنا نیز به زیبایی کاشیکاری شده .و روی کاشیهای درب ورودی امضاء خالق اثر شادروان (علی اصغر زرمهر شیرازی )بعنوان نقاش و شادروان( کریم فغفوری )بعنوان مینا کار معرفی شده.
* و سردر شبستان داخلی با شاهکاری از هنر قلمزنی٬ میناکاری ٬و طلا کاری توسط استاد برجسته قلمزنی شیراز شادروان( علی اصغر زرمهر )در طی شش سال انجام شده‌است که در مورخ بهمن ۱۳۴۳ این اثر ومنحصرمنحصر بفرد به اتمام رسیده.
*این خانقاه محل برگزاری جلسات دراویش [[ذهبیه]] است.
* همچنین آرامگاه ''آقا میرزا احمد عبدالحی مرتضوی تبریزی(اردبیلی ) (وحید الاولیا الکاملین) و جناب حاج میرزا محمد علی حب حیدراردبیلی (ابوالفتوح )'' از اقطاب این سلسله نیز در این خانقاه‌است.
۳۰۲

ویرایش