تفاوت میان نسخه‌های «احمدشاه قاجار»

جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: ناصرالملک⟸ابوالقاسم ناصرالملک)
احمدشاه در سن ۱۷ سالگی (یک سال پیش از تاج‌گذاری) با «[[بدرالملوک|بدرالملوک والا]]» دختر ظهیرالسلطان والا (نوادهٔ [[عباس‌میرزا]])، پیمان زناشویی بست. این ازدواج توسط مادر احمدشاه ترتیب داده شده بود. عروس در آن هنگام ۱۲ ساله بود و در تنها مدرسهٔ دخترانهٔ تهران درس می‌خواند. مراسم عقد با تشریفات مفصلی انجام شد و حاصل این ازدواج دختر بزرگ احمدشاه، ایراندخت بود.
 
احمدشاه ۴ بار دیگر نیز ازدواج کرد و به‌جز [[لیدا جهانبانی]] که از وی صاحب فرزندی نشد، صاحب ۳ دختر به نام‌های «[[مریم‌دخت]]» (از دل‌آرام) (۱۹۱۵–۲۰۰۵)، «[[ایراندخت]]» (۱۹۱۶–۱۹۸۴) از بدرالملوک، «[[همایون‌دخت]]» (از خانم‌خانما معزی) (۱۹۱۷–۲۰۱۱) و یک پسر به نام [[فریدون میرزا قاجار|فریدون‌میرزا]] (از فاطمه) (۱۹۲۲–۱۹۷۵) شد.
|فریدون میرزا]] (از فاطمه) (۱۹۲۲–۱۹۷۵) شد.
 
== برخی از اتفاقات مهم زمان او ==