تفاوت میان نسخه‌های «سامیزدات»

 
== پیشینه ==
[[نیکلاگلازکوف]]، شاعر [[روس]]، کسی بود که برای نخستین بار از واژهٔ «سامیزدات» استفاده کرد. معنی این عبارت «خودم منتشر می‌کنمخودانتشاری» است. [[خروشچف]] در [[شوروی]] و [[دوبچک]] در [[چکسلواکی]] نگاهی اصلاح‌طلبانه به امور داشتند؛ بنابراین سیاست‌هایی که آن‌ها در فضای کشور به کار گرفتند گاهی موجب گشایش‌هایی در برخی فضاها می‌شد. همین رفتارهای سیاسی در نهایت به آنجا رسید که حوادثی مانند محاکمهٔ نویسندگان ناراضی و [[معاهده هلسینکی در ۱۹۷۵]] گروه کوچکی را بر آن داشت تا تخلف‌های رژیم را با استفاده از سامیزدات افشا کنند.
 
== منابع ==