تفاوت میان نسخه‌های «سامیزدات»

 
== پیشینه ==
[[نیکلای گلازکوف]]، شاعر [[روس]]، برای نخستین بار از واژهٔاین «سامیزدات»واژه استفاده کرد.به معنی این«انتشار عبارتبه «خودانتشاریدست خود» استاستفاده کرد. [[خروشچف]] در [[شوروی]] و [[دوبچک]] در [[چکسلواکی]] نگاهی اصلاح‌طلبانه به امور داشتند؛ بنابراین سیاست‌هایی که آن‌ها در فضای کشور به کار گرفتند گاهی موجب گشایش‌هایی در برخی فضاها می‌شد. همین رفتارهای سیاسی در نهایت به آنجا رسید که حوادثی مانند محاکمهٔ نویسندگان ناراضی و [[معاهده هلسینکی در ۱۹۷۵]] گروه کوچکی را بر آن داشت تا تخلف‌های رژیم را با استفاده از سامیزدات افشا کنند.
 
== منابع ==