باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
۱۳۵۸: (۱۹ شهریور) درگذشت
 
==نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیة الله طالقانی==
طالقانی به شورایی بودن کشور اعتقاد داشت و برای اثبات نظریه خود در مساله شورا و با تاکید بر شورا در ساختار سیاسی، به سه دسته ادله اشاره می کند: ادله عقلی و ادله نقلی که ادله نقلی به دو دلیل قرآنی و سنت تقسیم می شود.<ref>سیدمحمود طالقانی، از آزادی تا شهادت (تهران: انتشارات ابوذر، 1359)</ref> <ref>همو، پرتوی از قرآن (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1360) ج 3، ص 394.</ref> <ref>محمد حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مقدمه و پاورقی سید محمود طالقانی (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1361) ص 61.</ref>
 
== نگارخانه ==
۸۰

ویرایش