تفاوت میان نسخه‌های «پانته‌آ»

 
== پانته آ افسانه یا واقعیت ==
وجود شخصیتی به نام پانته آ و شوهرش آبراداتاسآبراداتاس، صرفاً یک افسانه است و به لحاظ تاریخی قابل اثبات نیست. منبع اصلی این داستان یعنی کوروش نامه بیشتر یک رمان تاریخیمن‌در‌آوردی است تا یک روایت اثبات پذیر تاریخی. در سایر منابع هم چیز زیادی دربارهٔ او به چشم نمی خورد. به صورت کلی می‌توان گفت این زن و شوهر احتمالا تنها ساخته ذهن گزنفون برای شاخ و برگ دادن به رمانش است.<ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=Xenophon of Athens|تاریخ=1914|وب‌گاه=Digital Loeb Classical Library|نشانی=http://dx.doi.org/10.4159/dlcl.xenophon_athens-cyropaedia.1914|عنوان=Cyropaedia|بازبینی=2018-07-06}}</ref><ref>{{Cite journal|date=2017-05-14|title=Abradatas|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abradatas&oldid=780357061|journal=Wikipedia|language=en}}</ref>
 
== پانویس ==
۴٬۹۶۷

ویرایش