تفاوت میان نسخه‌های «معماری ایرانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* خَرپشته: پوشش‌های شیب دار که امروز شیروانی گفته می‌شوند. به برجستگی بخشی از بام نیز گفته می‌شود
* خیمه پوش: نوعی پوشش تاق است که چارسویه است.
* آب انبار: به دليل خشكي آب و هواي معماری بخش عمده اي از كشور ايران و عدم ريزش باران كافي در بيش از شش ماه از سال در اكثر نقاط و در نتيجه فصلي بودن آب رودخانه ها و عدم دسترسي به آب، تمهيدات گوناگوني جهت تامين آب شيرين در فصول خشك سال شده است. احداث بند، قنات و آب انبار را مي توان از اين جمله نام برد. در اين رابطه، آب انبار همان گونه كه از نام آن مشخص است، براي ذخيره آب در فصول پر آب و استفاده از آن در بقيه ايام سال مي باشد.
* خوانچه پوش: نوعی تاق آمودی است که در میان تویزه‌های باربر ایجاد می‌شود که در سبک کردن سازه و ایجاد راه رفت و آمد از میان تویزه‌ها را برای نمونه در کمرپوش‌ها کارایی دارد.
 
* ''سبک‌شناسی معماری ایران''
* ''جزوه معماری ایران دوره اسلامی مهندس زهره بزرگمهری ۱۳۸۶''
* ''[http://proje.honarmemar.com معماری] ایران دوره اسلامی''
* ''قدمت معماری ایرانی +[http://david662.blogfa.com/post-587.aspx +] ''
* [http://caoi.ir/ وب سایت رسمی معماری معاصر ایران]
کاربر ناشناس