باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ ماه پیش
در حال حاضر حکومت پاشداهی برقرار نیست که ریاست داشته باشد
| founder = [[رضاشاه]]
| final ruler = [[محمدرضا پهلوی]]
| current head = [[رضا پهلوی (دوم)]]
| founding year = ۱۵ دسامبر ۱۹۲۵
| dissolution =