تفاوت میان نسخه‌های «یهودیت ارتدکس»

(ترجمه دقیق‌تر ، با رعایت دقیق تر دستورزبان فارسی)
* مرتکب شرک نشوند. (به پرستش بتها نپردازند)
* در برخی از شیوه‌های جنسی که در کتاب مقدس ممنوع شده‌است، شرکت نکنند.
* یهودیان بایدنباید در روز [[شبات]] کار نکنندکنند.
* فقط باید چیزهای خاصی مصرف کنند. (مثلاً شراب ننوشند)
* طهارت کنند.
* [[خیانت]] نکنند و روابط جنسی را محدود کنند.