تفاوت میان نسخه‌های «هفته مقدس»

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|۲۰۱۶
|یکشنبه ۲۰ مارس
|شنبه ۲۶ مارس
|-
|- style="border: 2px solid blue; color:#000C99; background:#FFFF00 "
|'''۲۰۱۷'''
|'''یکشنبه ۹ آوریل'''
|'''شنبه ۱۵ آوریل'''
|-
|۲۰۱۸
|یکشنبه ۲۵ مارس
|شنبه ۳۱ مارس
|-
|۲۰۱۹
|یکشنبه ۱۴ آوریل