تفاوت میان نسخه‌های «طایفه سلیمانی کرمانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
دو طایفه لر به نام‌های لر و سلیمانی در جیرفت حضور دارند؛ که اولی از بختیاری و دومی از کهگیلویه به سرزمین‌های فعلی آمده‌اند.
 
[[ییلاق|سردسیر]] طایفه لر «سلیمانی» (سرمشک، دره گنجو، قنات نمک، مر، رودخانه هریر، سرمشک، چاله) و [[قشلاق|گرمسیر]] طایفه لر «سلیمانی» (آبسفید باریک،مراد، سلاور، [[سرخ قلعه]]، [[بن گود]]، سر کوریج و سه چاه) است.
 
=== ویژگی‌های جمعیتی [[سردمشک]] ===
کاربر ناشناس