باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۴۰۵ بایت اضافه‌شده، ۶ ماه پیش
افزودن بخش جدید
== مجتهد اعلم ==
مجتهد اعلم به کسی گفته می‌شود که در زمینه علوم مورد نیاز برای کسب اجتهاد که به آن‌ها اشاره شد، از دیگر مجتهدان معاصر خود، محقق تر و توانمدتر و آگاه تر باشد. معمولاً این اصطلاح، برای شناخت و تشخیص مرجع تقلید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این‌جا نیز بعضی از فقهای شیعه اعلمیت را قبول ندارند. [[محمدابراهیم جناتی]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=|نشانی=http://jannaati.com/far/index.php?page=6/|عنوان=فتاوای منتخب|ناشر=سایت رسمی آیت‌الله [[محمد ابراهیم جناتی]]|تاریخ=|تاریخ بازبینی=}}</ref> و [[علی ریاحی نبی]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=|نشانی=http://www.ehtejaj.com/main/احکام-مربوط-به-مرجع-تقلید/|عنوان=احکام مربوط به مرجع تقلید|ناشر=سایت رسمی علامه شیخ [[علی ریاحی نبی]]، مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج|تاریخ=|تاریخ بازبینی=}}</ref> از جمله این افراد هستند.
 
== مجتهد مرد ==
اکثر فقهای معاصر می‌گویند فقط از مجتهدی می‌توان تقلید کرد که مرد باشد. یعنی مقلد، چه زن باشد و چه مرد، باید از مجتهد مرد تقلید کند. اما تعدادی از مراجع مانند [[محمدابراهیم جناتی]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=|نشانی=http://jannaati.com/far/index.php?page=6/|عنوان=فتاوای منتخب|ناشر=سایت رسمی آیت‌الله [[محمد ابراهیم جناتی]]|تاریخ=|تاریخ بازبینی=}}</ref>، [[علی ریاحی نبی]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=|نشانی=http://www.ehtejaj.com/main/احکام-مربوط-به-مرجع-تقلید/|عنوان=احکام مربوط به مرجع تقلید|ناشر=سایت رسمی علامه شیخ [[علی ریاحی نبی]]، مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج|تاریخ=|تاریخ بازبینی=}}</ref> و [[محمد صادقی تهرانی]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=|نشانی=http://forghan.org/resaleh#resaleh/116/147/|عنوان=رساله نوین - بخش اجتهاد و تقلید|ناشر=سایت رسمی آیت‌الله [[محمد صادقی تهرانی]]|تاریخ=|تاریخ بازبینی=}}</ref> مرد بودن را جزء شرایط مرجع تقلید نمی‌دانند.
 
== اجتهاد در اهل سنت ==
۳۷۶

ویرایش