باز کردن منو اصلی

تغییرات

نگارشی
اثر اصلی روان‌گردان‌ها تغییر دادن [[شناخت]] و [[ادراک]] فرد است.
<ref>{{cite journal|url=http://www.nature.com/npp/journal/v21/n1s/full/1395318a.html|title=Serotonin and Hallucinogens|work=Neuropsychopharmacology Reviews | doi=10.1016/S0893-133X(98)00135-3|volume=21|pages=16S–23S}}</ref>
 
 
[[ال اس دی]]، [[مسکالین]]، [[دی‌متیل‌تریپتامین]]، [[قارچ سیلوسایبین]] از معروف‌ترین ترکیبات توهم زا محسوب می گردند.