تفاوت میان نسخه‌های «واریانس»

۴۶۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(غلط املایی)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
== مثال ==
 
=== تاس ===
 
اگر یک تاس داشته باشیم که احتمال آمدن هر عدد <math>\frac{1}{6}</math> باشد، آنگاه امید ریاضی تاس با <math>\frac{(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)}{6}</math> برابر خواهد بود و واریانس تاس می شود:‌
{{وسط‌چین}}
\end{align}</math>
{{پایان}}
 
=== توزیع طبیعی ===
توزیع طبیعی با تابع چگالی احتمال <math>
f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}} e^{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} }
</math>و پارامترهای <math>\mu </math> و <math>\sigma</math> به شکل پایین محاسبه می‌شود:
 
: <math>
\operatorname{Var}(X) = \int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{\sqrt{2\pi \sigma^2}} e^{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} } \, dx - \mu^2 = \sigma^2
</math>
 
== واژه‌شناسی ==