باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|محل زندگی= خراسان
|دین= اسلام
|مذهب=رضوانیسم
|همسر=علیرضا میکاییلی
|فرزندان=علیرضا شکرانی
|والدین=بزرگمهر ضیا
|آرامگاه=بغداد
|مدفن=
کاربر گمنام