باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|مذهب=رضوانیسم
|همسر=علیرضا میکاییلی
|فرزندان=علیرضا
|والدین=بزرگمهر ضیا
|آرامگاه=بغداد
کاربر گمنام