تفاوت میان نسخه‌های «مهدی خلجی»

انالوجه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(انالوجه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| عنوان ۲ =
| نام = مهدی خلجی انالوجه
| تصویر = Mehdi-khalaji.jpg.
| اندازه تصویر =
| عنوان تصویر =
کاربر ناشناس