باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 25690407 توسط رضا فرحان (بحث) بازگردانی
 
=== خدا ===
بهائیان به [[خدا|خدایی]] معتقدند که،که یگانه، جاوید و خالق همه چیز است. این خدا به‌طور مستقیم در دسترس نیست ولی از طریق [[وحی]] با پیامبران ارتباط برقرار می‌کند که در این دین، پیامبر تجلی خداوندی است. تجدید دین از اصول این آئین است<ref>اصول اعتقادات بهائی، صفحهٔ ۱۳</ref> و یکتایی خداوند از آموزه‌های بنیادین دین بهائی است. خداوند در دین بهائی، غیرقابل ادراک، غیرقابل دسترس، منبع تمام وحی، ابدی، عالِم کل، همه‌جا حاضر و قدیر توصیف شده‌است.<ref>[http://reference.bahai.org/en/t/se/GPB/gpb-9.html#gr26 Bahá'í Reference Library - God Passes By, Pages ۱۲۷-۱۵۰<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref><ref>*{{یادکرد-ویکی
|پیوند=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Monotheism&oldid=126166787
|عنوان=Monotheism