تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان اشتهارد»

جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
== جمعیت ==
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران،ایرابلتبلتبلتبلن، کل جمعیت شهرستان اشتهارد دردرتبلتلبتلبتلبتبلت سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۳ هزار نفر بوده‌است.
 
منبع: سایت آمار جمهوری اسلامیتابلتبلتاسلامی ایران
 
== مراکز علمی و فرهنگی ==
کاربر ناشناس