پلیس آگاهی فراجا: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏تاریخچه: اشتباه
(←‏تاریخچه: ویرایش شد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏تاریخچه: اشتباه)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بعد از کنت دومونت فورت چند تنی به ریاست نظمیه رسیدند حتی در زمان ریاست [[مختارالسلطنه]] (سال ۱۲۸۸ خورشیدی) تغییرات و گسترشی در سازمان نظمیه داده شد که از آن جمله تاسیس دایره‌ای به نام دایره تحقیق بود. قابل ذکر است که رسیدگی به اعمال و بزه‌های جنایی نیز در این دایره (آگاهی امروز) انجام می‌شد.
 
در سال ۱۲۹۲ خورشیدی به دعوت دولت ایران [[وستدهل]] با چند تن از افسران سوئدی به ایران آمد و هر یک از آنان عهده‌دار تشکیل ادارات مختلف نظمیه شدند. شخصی که مسئول بررسی در مورد گسترش دایره تحقیق بود [[کلنل برگدال]] نام داشت و ضمن گسترش این دایره سازمان را مشتمل بر ۷ شعبه تغییر داده و نام آن را به تامینات مبدل نمود که بعضی ادارات فعلی ناجا از جمله اداره کل تشخیص هویت نیز جزئی از آن محسوب می‌شد. در سال ۱۳۰۱ اولین افسر ایرانی به نام [[سرهنگ دوم احمد زند]] به ریاست تامینات منصوب و با همان سازمان ادامه کار داد. هر چند شهر تهران گسترش بیشتری پیدا کرده بود اما سازمان و تشکیلات تامینات تا سال ۱۳۱۱ تغییری نیافت تا اینکه در این سال افسری به نام [[سرهنگ فضل‌آبادی]] به سمت ریاست این اداره منصوب و تغییراتی در سازمان آن به وجود آورد. در این هنگام تامینات شامل ۳ دایره و هر دایره خود به دو شعبه تقسیم گردید و در سال ۱۳۲۰ نیز ۲ شعبه دیگر به شعب آن افزوده شد.
 
این سازمان تا سال ۱۳۲۶ به همان ترتیب باقی ماند. در این سال و در زمان ریاست [[یوسف خان بهرامی]] اداره آگاهی متشکل از هشت دایره قضایی شد که هر دایره نیز در ۲ شعبه به جرایم مختلف رسیدگی می کرد، ضمناً کادر افسری آن نیز گسترش پیدا نمود که بدین ترتیب از طریق معاون اداری با رئیس اداره در ارتباط بودند. در سال ۱۳۲۹ آگاهی تهران تقریباً به صورت کنونی با ۱۵ شعبه و تقسیم جرایم، به صورت مستقل مشغول کار گردید.
۱۲

ویرایش