تفاوت میان نسخه‌های «الگو:لیگ ستارگان قطر»

اصلاح تیم های صعود کرده ۲۰۱۸/۱۹
(اصلاح تیم های صعود کرده ۲۰۱۸/۱۹)
 
|group1= [[لیگ ستارگان قطر]]
|list1=
* [[باشگاه ورزشی الاهلی قطرالسد|الاهلیالسد]]
* [[باشگاه فوتبال العربی قطر|العربی]]
* [[باشگاه ورزشی الدحیل|الدحیل]]
* [[باشگاه ورزشی الغرافه|الغرافه]]
* [[باشگاه ورزشی الخریطیات|الخریطیات]]
* [[باشگاه ورزشی الخور|الخور]]
* [[باشگاه ورزشی المرخیه|المرخیه]]
* [[باشگاه ورزشی الریان|الریان]]
* [[باشگاه ورزشی السد|السد]]
* [[باشگاه ورزشی السیلیه|السیلیه]]
* [[باشگاه ورزشی الوکرهالغرافه|الوکرهالغرافه]]
* [[باشگاه ورزشی القطرالاهلی قطر|القطرالاهلی]]
* [[باشگاه فوتبال العربی قطر|العربی]]
* [[باشگاه ورزشی ام صلال|ام صلال]]
* [[باشگاه فوتبال الشحانیه|الشحانیه]]
* [[باشگاه ورزشی الغرافهالخور|الغرافهالخور]]
* [[باشگاه ورزشی الخورالقطر|الخورالقطر]]
* [[باشگاه ورزشی الخریطیات|الخریطیات]]
 
 
 
|group2= [[Qatari 2nd Division|لیگ دسته دوم فوتبال قطر]]
|list2=
 
* [[باشگاه ورزشی المسیمیر|المسیمیر]]
* [[باشگاه فوتبال الشحانیه|الشحانیه]]
* [[باشگاه ورزشی الوکره|الوکره]]
* [[باشگاه ورزشی المعیذر|المعیذر]]
* [[باشگاه ورزشی الشمالالمرخیه|الشمالالمرخیه]]
* [[باشگاه ورزشی السدالمسیمیر|السدالمسیمیر]]
* [[باشگاه ورزشی البدع|البدع]]
* [[باشگاه ورزشی المرخیهالشمال|المرخیهالشمال]]
 
|group3= رقابت‌ها