باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲۸ بایت اضافه‌شده، ۳ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{دیگر کاربردها}}
{{جعبه اطلاعات شهر ایران
|نام‌رسمی=هویزههوزگان
| نام محلی =
| نام‌های قدیمی =هوزگان(خوزگان)
| نام‌های دیگر =
| فتوکلاژ = <!-- اگر از چندین تصویر در پارامتر تصویر استفاده می‌کنید، مقدار «بله» به این پارامتر بدهید. -->
کاربر گمنام