تفاوت میان نسخه‌های «فرایند تصادفی»

حذف منابع نامرتبط که تنها با هدف تبلیغ برای یک شخص اضافه شده‌اند. در متن هیچ استفاده‌ای از این منابع نشده‌است.
(حذف منابع نامرتبط که تنها با هدف تبلیغ برای یک شخص اضافه شده‌اند. در متن هیچ استفاده‌ای از این منابع نشده‌است.)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
== منابع ==
* [http://www.foroushgahesevvom.com/view-62.html نظریه صف، ژوئیه، فریبرز؛ شامخی امیری، علیرضا]
* [http://vig.prenhall.com/catalog/academic/product/0,1144,0130200719,00.html احتمالات و فرایندهای تصادفی به‌همراه کاربردهای آنها در پردازش سیگنال‌ها] - چاپ سوّم (انگلیسی)
* [[نظام‌الدین فقیه]], [[سیستم‌های پویا]]: اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-417461.aspx سیستمهای پویا: اصول و تعیین هویت]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794836W/System_Dynamics System Dynamics: Principles and Identification]</ref>
* [[نظام‌الدین فقیه]], مبانی [[شبیه‌سازی]] [[سیستمها]] ۹۶۴-۶۸۱۰-۰۶-۳:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-570351.aspx مبانی شبیه‌سازی سیستمها]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794839W/Fundamentals_of_System_Simulation Fundamentals of System Simulation]</ref>
* [[نظام‌الدین فقیه]], [[مهندسی]] [[نگهداری و تعمیرات|تعمیرات و نگهداری]] <ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-642636.aspx مهندسی تعمیرات و نگهداری]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794846W/Maintenance_Engineering Maintenance Engineering]</ref>
 
== پانویس ==