تفاوت میان نسخه‌های «علی پرتو اعظم»

 
== مسولیت‌ها و فعالیت‌های اداری ==
علی پرتو پس از بازگشت به ایران به عضویت در [[مجلس شورای ملی]] (حزب اعتدالیون- حوزه تهران) انتخاب شد.<ref>http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/769324</ref> او به دلیل توانمندی در پزشکی از سوی [[محمدعلی شاه]] به لقب حکیم اعظم انتصاب یافت.
 
از مسوولیتهای او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:<ref>https://www.ghazavatonline.com/7246/biography-of-dr-ali-partov-famous-to-hakim-azam/</ref>