تفاوت میان نسخه‌های «خاورمیانه»

..
(2 ویرایش Oskoeyi1125 (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
(..)
خاورمیانه از نخستین خاستگاه‌های تمدن جهان بوده‌است. بسیاری از باورها و آیین‌های جهان از اینجا برخاسته‌اند، نخستین یافته‌های آدمی در اینجا بوده، و همچنین نخستین برخورد انسانهای هوشمند آفریقایی (نسل امروز انسان‌ها) و انسان‌های نیاندرتال می‌باشد.<ref>http://www.sciencemag.org/news/2015/01/humans-and-neandertals-likely-interbred-middle-east</ref> نخستین قانون‌های جهان (قانون حمورابی) در اینجا نوشته شده‌است.
 
خاورمیانه از میانه [[قرن بیستم]]، مرکز توجه جهانی و شاید حساسترینحساس ترین منطقه جهان از نظر استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده‌است و مکان کشمکشهای دراز مدت [[جهان عرب|اعراب]] و [[اسرائیل]] است. خاورمیانه زادگاه ادیان مهمی چون [[یهودیت]]، [[مسیحیت]]، [[اسلام]]، و ادیان غیر ابراهیمی مثل [[دین زرتشتی]]، [[آیین مهر]] و [[آیین مانوی|مانوی]] است.
 
نمی توان گفت تمامی خاورمیانه تاریخی مشترک دارد، گواینکه در پاره ای از خصوصیات فرهنگی یکدست است. حبیب برجیان خاورمیانه را «قاره فرهنگی» نامیده است و به باور او سهم ایران در تاریخ و فرهنگ این منطقه به خصوص در دوره های هخامنشی و اسلامی قبل از صفوی پررنگ بوده است.<ref>برجیان، حبیب، «ایران در قاره فرهنگی خاورمیانه»، پر، شماره های ۹۸-۹۹، ۱۳۸۱. [https://www.academia.edu/8077574/Cultural_Continent_of_Middle_East_قاره_فرهنگی_خاورمیانه].</ref>
۷۵

ویرایش